Kliplev Kultur- og Idrætscenter, Kliplev Hallen

Afholder ordinær generalforsamling

torsdag d. 30. marts 2023, kl. 20.00

i hallens mødelokale. Dagsorden ifølge vedtægterne.

Alle er velkomne.

Kun personer med halbevis, har stemmeret. Halbeviser á 150 kr. kan købes ved henvendelse på mail: erbs1@mail.dk

Forslag skal være formanden i hænde senest d. 23. marts 2023.