Kliplev hallen afholder ordinær generalforsamling

mandag d. 28. marts 2022, kl. 20.00

i hallens mødelokale.

Dagsorden ifølge vedtægterne.

Alle er velkomne.

Kun personer med halbevis, har stemmeret. Halbeviser á 150 kr. kan købes ved henvendelse på mail: erbs1@mail.dk
Forslag skal være formanden i hænde senest
d. 21. marts 2022.

Kliplev Kultur- og Idrætscenter, Kliplev Hallen
Skolegade 13, Kliplev
Tlf. 20 53 64 44


www.kliplevhallen.dk
kliplevhallen@mail.dk