Kliplev hallen afholder ordinær generalforsamling tirsdag d. 25. maj 2021, kl. 20.00 i hallens mødelokale.

Dagsorden ifølge vedtægterne.

Alle er velkomne. HUSK at medbringe negativ Coronapas.

Kun personer med halbevis, har stemmeret. Halbeviser á 150 kr. kan købes ved henvendelse på mail: erbs1@mail.dk

Forslag skal være formanden i hænde senest d. 18. maj 2021.

Kliplev Kultur- og Idrætscenter

Skolegade 13, Kliplev

Tlf. 20 53 64 44
www.kliplevhallen.dk

kliplevhallen@mail.dk