Kliplevhallen – en folkesag

Skrevet af Kaj Larsen, Bjergskov og Michael Erbs, Bjerndrup.

I Lundtoft Kommunes 36 årige levetid, skød der 2 idrætshaller op. Først Kliplev Hallen og senere Felsted Hallen. I slutningen af 1960erne, var Kliplev en levende stationsby med posthus, skole, flere forretninger, og et levende og aktivt ungdoms- og idrætsliv. Børnenes og de unges fritidsliv var organiseret i Kliplev Ungdoms- og Idrætsforening. Forholdene for de unge idrætsudøvere var ikke optimale. Skolens kælderrum blev brugt til omklædning, og det var ikke særlig hyggeligt, ligesom det ikke var muligt, at tage bad efter træning og kamp.

I Kliplev Ungdoms- og Idrætsforening havde man længe gået med tankerne, om at bygge et klubhus, til et påtænkt nyetableret idrætsanlæg, overfor Kliplev Skole. Foreningens bestyrelse, med formand frisørmester Egon Petz i spidsen, besøgte forskellige klubhuse i landsdelen, for at få inspiration til byggeriet. Især et besøg i Bredebro, gjorde indtryk på bestyrelsen, idet man her havde bygget en idrætshal på frivillig basis. Her blev planerne for et klubhus, ændret til en idrætshal. Kan de i Bredebro, kan vi også i Kliplev. Der blev indkaldt til møde herom, og der viste sig straks stor interesse for sagen.

Stiftende generalforsamling og nedsættelse af et arbejdsudvalg, skete den 30 november 1970. Der startede en indsamling af midler i hele kommunen, og der blev tegnet halbeviser, og der afholdtes lodseddelsalg. Mange ydede i den forbindelse, en stor indsats for at stable projektet på benene. Kliplev Ungdoms- og Idrætsforening havde gennem flere år arrangeret sommerfest, for at skaffe penge til foreningsarbejdet, men i 1969 gik man sammen med Handels- og håndværkerforeningen om at nystarte Kliplé Mærken, og besluttede, at de første 3 års overskud skulle doneres til opførelse, af den påtænkte idrætshal.

Kliplev Hallen har gennem alle årene haft stor glæde af Kliplé Mærken, idet den så at sige hvert år er blevet påtænkt, med større eller mindre beløb.

Projektet tog form, og den 15. april 1971, kunne støbearbejdet påbegyndes på grunden, som kommunen havde stillet til rådighed. Grundstensnedlæggelsen fandt sted den 5. juli 1971, og den 15. november, samme år, var arbejdet, så fremskredet, at selve hallen kunne tages i brug. Ved hjælp af de lokale håndværkeres råd og vejledning, kunne det nedsatte byggeudvalg, fordele og lede det frivillige arbejde, således at den udarbejdede tidsplan, kunne holdes.

Efter at der var indsamlet kr. 275.000,-, og ydet ca. 18.700 timers frivilligt arbejdskraft af 256 personer, kunne den færdige hal officielt indvies den 19. august 1972. Den færdige hal var, og er, et udtryk for at der i lokalsamfundet, er en stor interesse, for at skabe og bevare det samlingspunkt, som en idrætshal er. Den store opbakning, ikke kun fra det nærmeste lokalsamfund, men fra hele den nyoprettede kommune, både til indsamlingen og til opførelse af hallen, samt økonomisk støtte med store og små bidrag, frivillig arbejdskraft fra arkitekt, børn, unge og voksne, samt lokale håndværksmestre, der blandt andet stod klar med råd og vejledning undervejs, var grundlaget for hallens tilblivelse. I det første årti, var hallen samlingspunkt for alle kommunens idrætsudøvere. Lundtoft Idrætsforening var, og er hallens største brugere, men i dag fylder også skolerne og daginstitutionerne godt op i dagtimerne.

I 1982 blev hallen udvidet med 2 omklædningsrum, specielt med henblik på udendørsaktiviteter. Udvidelsen, der også omfattede diverse depotrum m.v., blev finansieret ved hjælp af bl.a. kr. 700.000,- fra Kliplé Mærken. Planerne for en udvidelse med en minihal måtte henlægges, da midlerne hertil ikke kunne skaffes.

Da planerne for etablering af en idrætshal i Felsted, var blevet en realitet, besluttedes det i 1984 at ændre navnet fra Lundtofthallen, som den hidtil var blevet kaldt, for at kendetegne, at det var en hal for alle kommunens borgere, til Kliplev Hallen. Opførelsen af en idrætshal i Felsted betød ikke, at aktiviteten i Kliplev Hallen dalede. Det betød, at der blev plads til udvidelse af aktiviteterne, til gavn for sporten og de aktive.

Opførelsen bevirkede i midlertidig en ændring af økonomisk karakter. Der var nu 2 haller, som skulle drives. Kommunalbestyrelsen besluttede at stille de 2 haller ens, økonomisk. Det var en ny æra, der hermed var indledt, hvor der hvert år, senere hvert 3. år, skulle forhandles økonomi med kommunen. Samtidig ønskede kommunen at få 2 kommunalbestyrelses medlemmer ind i Kliplev Hallens bestyrelse. Dette blev modtaget med store protester fra Kliplev Hallens bestyrelse, da man ikke ønskede en kommunal binding. Man ønskede at forblive en selvejende institution med alt, hvad dette indebar. Det gav store problemer, at nå til enighed, men enden blev, at kommunalbestyrelsen fik en observationspost i Kliplev Hallens bestyrelse.

I 1990 blev hallens indgangsparti ændret ved hjælp af egne midler. Der skabtes hermed en lys og venlig indgang, som giver publikum og gæster et positivt førstehåndsindtryk af hallen.

Den 19. august 1997, kunne Kliplev Hallen så fejre sit 25-års jubilæum. Hallen var på dette tidspunkt mærket af de mange år. Der skulle installeres nyt fyr, og hallens gavl skulle fornyes. Dette skete i 1998. Også her brugtes i nogen grad frivillig arbejdskraft. Penge til udskiftning af fyret fik Kliplev Hallens i jubilæumsgave af Kliplé Mærken.

Kliplev Hallens bestyrelse havde en drøm om at åbne eget motionscenter, for på den måde at hente flere brugere til hallen. Igen viste Kliplé Mærken storsind med et tilskud på kr. 150.000,-. Motionscentret kunne åbnes den 1. september 2004.

I løbet af 2007 og 2008 var hallens gulv og tag ved at være så slidt, at en udskiftning var ved at være på sin plads. Efter flere og længe forhandlinger med ny Aabenraa Kommune, lykkes det omsider at få bevilliget nyt tag og gulv til Kliplev Hallen. I forbindelse med etablering af nyt gulv, byggede hallens bestyrelse og en lokal håndværker, nye tribuner i hallen med stole monteret.

Først i løbet af 2010 kom der gang i arbejdet med lave nyt halvgulv og nyt tag på hallen, og ikke mindst en ca. 460 m² stor tilbygning. Efter afholdelse af årets julefrokost i hallen, for foreninger, firmaer og andre deltagere, påbegyndtes arbejdet med at brække det gamle halvgulv op d. 28. november 2010, og d. 16. januar 2011, kunne hallen indvi hallens nye og røde gulv samt nye tribuner.

Samtidig med arbejdet med det nye halvgulv, var arbejdet med tilbygningen opstartet. Dette arbejde blev igen udført af en masse frivillige hjælpere, og lokale håndværkere. Imens fik hallen lavet nyt tag, og man benyttede lejligheden til at få taget lagt helt ud over den nye tilbygning.

Den nye tilbygning indeholder opvarmningsrum, et nyt motionscenter og mødelokale samt et nyt depot til Kliplé mærken. Tilbygning kunne endelig d. 22. maj 2015 indvies, efter løbende at være taget i brug. Igen var Kliplé Mærken en vigtig del af tilbygningen, da de gav et tilskud på ca. 1.1 mio. kr.

Vinduer og døre i omklædningsrum trænger til at blive skiftet, og dette arbejde blev udført i januar 2016.

I en overgangsperiode fra 2017, blev tilskudsmodellen ændret fra Aabenraa Kommunes side, hvilket betød at hallen mistede ca. 30 % af det kommunale tilskud. Det bevirkede at hallens bestyrelse og halinspektøren måtte tænke alternativer. Hallen skulle åbnes for andet end sportsaktiviteter.

I perioden 2017 til 2019 blev cafeteria og mødelokalet renoveret og ombygget, og trods Corona-pandemi i 2020 og 2021 lykkes det at få renoveret omklædningsrum samt indgangspartiet.

 

Lundtofthallens/Kliplev Hallens formænd igennem tiden:

1970 – 1972 Egon Petz

1972 – 1986 Ejnar Hohlmann

1986 – 2000 Hans Erik Callesen

2000 – 2003 Christian Møller Sørensen

2003 – 2006 Henrik Haustein

2006 – 2011 Jens Veng

2011 – 2017 Severin Sivesgaard

2017 – I dag Michael Erbs

 

Halbestyrer igennem tiden:

1972 – 1973 Arne og Tove Alm

1973 – 1978 Hans og Karin Hansen

1978 – 1982 Walther og Inge Niemann

1982 – 1991 Kurt og Birte Lessow

1991 – 1994 Bent og Annegrete Hansen

1994 – 2007 Hans Henrik og Bente Jensen

2007 – 2008 Per Thomsen

2008 – 2011 Sonja Rossen Schrøder

2011 – I dag Jens Veng

Høj puls, højt humør og hyggelige timer

Vi bringer de lokale sammen

Brug for hjælp?

Kontakt en af vores instruktører

Skolegade 13, Kliplev
6200 Aabenraa

Tlf. 20 53 64 44
Mail: kliplevhallen@mail.dk

Hallens Årsregnskab
Hallens Ledelsesberetning

Åbningstider

Hallen
Man - Fre:    08.00-22.00

Motionscenteret
Åbent døgnet rundt

Om Hallen

I slutningen af 1960erne, var Kliplev en levende stationsby med posthus, skole, flere forretninger, og et levende og aktivt ungdoms- og idrætsliv.
Læs mere under om os

Følg os på facebook

Like os på facebook og følg med i alle kommende nyheder